Vaše stromy?

[· 9.3.2009 · autor: Naše stromy · ilustrace: koudelka ·]

nase listy

Přátelé stromů,
vzhledem ke skutečnosti, že se během minulého roku nepodařilo v parlamentu prosadit zákon, který by jakkoliv posunul ochranu stromořadí a stromů u silnic a jinde, a vzhledem k aktuálnímu „nápadu“ správců silnic vykácet v nejbližší době nejméně 9000 stromů u silnic vás naléhávě žádáme, abyste všemi silami podpořili naší petici. V tuto chvíli máme 5240 podpisů,
vyzývá Občanská iniciativa Naše stromy.

Cílem občanské iniciativy Naše stromy je v první řadě zastavení plošného kácení stromořadí podél silnic na mnoha místech naší země. V roce 2007 dala iniciativa významný podnět k uskutečnění dohody ministrů životního prostředí a dopravy a zaslání jejich žádosti o zastavení kácení na Ředitelství silnic a dálnic, hejtmany a ředitele krajských úřadů.

Dne 14. ledna 2008, tj. více než před rokem, jsme předali petiční archy s celkem 4404 podpisy Ministrovi ŽP Martinu Bursíkovi. Bohužel, od té doby se v této věci po legislativní stránce mnoho nezměnilo. Novela Zákona o ochraně přírody a krajiny ministerstva ŽP, která mimo jiné upravuje i správní proces při kácení stromů u silnic, již leží téměř půl roku na výborech v poslanecké sněmově a v této chvíli nedovedeme odhadnout, kdy se o ní bude hlasovat.

V každém případě: odevzdáním petičních archů v loňském roce se petiční akce neuzavřela: podporu petici vyjadřujte i dále! Naše hlasy poslouží k tomu, abychom na výlučně technokraticky smýšlející výkonné orgány vyvinuli tlak, který minimálně naruší jejich sebevědomí a na druhé straně posílí ty, kteří se za nápravu stávajícího katastrofálního stavu s nakládáním kulturního dědictví v krajině zasazují.

nase rokle

Pomozte svými hlasy zabránit v uskutečnění zásadních a nevratných změn na tváři naší země.

Telefonní linka pro případ, že jste svědky podezřelého kácení stromů 731 405 072 (Česká inspekce životního prostředí)

O PETICI
Petici můžete podpořit buď tradičním způsobem, tedy fyzickým podpisem pod petici, nebo elektronickou cestou. V případě podpory petice tradiční cestou je nutné petici vytisknout, podepsat a zaslat na uvedenou adresu.

Odkazy:
Petice občanů proti kácení stromořadí podél silnic V PDF
Pokračovací archy petice V PDF
Elektronická petice

Převzato z webu Občanské iniciativy Naše stromy.

jenom čára

[· Komentář ·]

  Formát Texy
jenom čára

[· další články ·]