Radio Rastafari – neziskové internetové reggae rádio zaměřené nejen na hudbu

[· 12.7.2011 · autor: Ota Blail · ilustrace: radio rastafari ·]

V tomto článku vám přinášíme informace o poměrně novém, zdaleka ne jen hudebním projektu v našem kyberéteru. Jsme Pepe Injah, Misha a Jahtecky – tvůrci internetového reggae rádia a tematicky relevantního informačního portálu vystupujícího pod názvem Radio Rastafari, o kterém vám nyní sdělíme několik zajímavostí.

Záměry a motivace Radia Rastafari

Radio Rastafari jsme založili s cílem vytvořit mediální platformu nejen pro šíření reggae hudby a historicky spřízněných či dceřiných žánrů, ale také myšlenek a hodnot, které jsou charakteristické pro kulturu rastafariánů a které jsou rovněž nám velmi blízké. Tímto však účel založení a cíle rádia zdaleka nekončí. Bereme jako své poslání nabízet mediální prostor neziskovým organizacím zabývajícím se rozvojovou pomocí v zemích tzv. „třetího světa“, informováním o tamní sociální, ekonomické a politické situaci a možnostech pro veřejnost podílet se na pomoci. Též cílíme na neziskovky zaměřené na obranu lidských práv, potírání rasismu a násilí, podporu smyslu pro solidaritu, kulturní, národnostní a náboženskou toleranci a neméně smyslu pro ochranu přírody a trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti.

radio rastafari

Další naší cílovou skupinou jsou pořadatelé žánrově spřízněných akcí, kapely, DJové, sound systémy a další hudebně aktivní subjekty nejen na české, respektive česko-slovenské scéně. Rovněž chceme dávat prostor tvůrčí činnosti v podobě mluveného či psaného slova, což znamená, že můžeme vysílat například rozhovory, promluvy a jiná audio díla, či na webu rádia uveřejňovat tematicky související články. Dále máme velký zájem na rozvoji nejen české komunity stoupenců rastafariánské kultury, a portál rádia je pro to podle našeho názoru ideálním nástrojem. V neposlední řadě podporujeme racionalizaci přístupu nejen české veřejnosti k problematice konopí jako léčebného, meditačního či relaxačního prostředku.
Jak vše začalo

Prvotní impuls vzešel z původního, ryze nadšeneckého internetového rádia Radio Rasta, které založil před již více než dvěma lety jistý DJ Exodus, který dnes již není součástí našeho týmu. Zásadním momentem byl příchod dvou hlavních protagonistů a tvůrců aktuální podoby projektu, což jsou současné hlavní postavy rádia: Pepe Injah (červen 2010) a DJ Jahtecky (červen 2009). Klíčovým přínosem jsou zejména programátorské a všeobecné IT schopnosti Injahovy, který vytvořil vše, čím se rádio prezentuje v internetové podobě (web, přehrávač atd.). DJ Jahtecky má na starosti především činnosti, které můžeme zahrnout do aktuálního termínu PR – tedy jednání s partnery, spolupracovníky, potenciálními sponzory, DJs, organizace fungování projektu apod.

Neopomenutelnou součástí současného týmu je též DJka Misha, která přinesla do rádia nezbytný ženský element, a navíc jedná za projekt s úřady a, k radosti nás i fanoušků, stále častěji i aktivně vysílá. Pro účely provozování rádia a vůbec utváření celé rasta komunity u nás bylo koncem měsíce března 2011 založeno občanské sdružení Rastafari, čímž dostal celý projekt oficiální podobu.
Každodenní život rádia

Nyní několik vět ke koncepci projektu. Radio Rastafari je ryze internetové neziskové rádio zaměřené na reggae a příbuzné žánry, vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a kromě volného mixu zahrnuje jeho program stále přibývající živě moderované pořady. Tyto charakteristiky z něj činí jediný subjekt svého druhu v Čechách i na Slovensku. Protože rádio cílí na výše zmíněné skupiny obyvatel, lze očekávat, že zájmy uvedených cílových skupin mohou být prostřednictvím něj a jeho webového portálu dobře reprezentovány, propagovány, popřípadě realizovány. Do budoucna samozřejmě uvažujeme i o klasické rozhlasové frekvenci, abychom mohli oslovovat nejen uživatele internetu, avšak toto je především o financích, kterých se zatím dostává sotva na provoz internetové podoby.

A s jakými problémy se v současnosti rádio potýká především? Problémem číslo jedna jsou nepochybně finanční požadavky kolektivních správců hudebních práv (OSA a Intergram). Přestože obě sdružení zohledňují nekomerčnost projektu (OSA automaticky ve svých sazebnících, Intergram se nám na základě naší detailní projektové dokumentace podařilo přesvědčit o společenském významu celého projektu, takže nám výrazně snížil svůj požadavek), stále, i přes vyjednané úlevy, je financování pouze hudebních práv hlavní a největší zátěží a potenciálním ohrožením projektu, neboť v případě, že se nepodaří sehnat dostatek prostředků od fanoušků rádia či ideálně od sponzorů, není finanční náročnost pro osobní rozpočty hlavních tvůrců projektu dlouhodobě udržitelná. Za tímto účelem tedy nyní oslovujeme různé subjekty (firmy, instituce apod.).

V podstatě jiné problémy momentálně neřešíme, avšak shánění financí je natolik náročné a pro přežití rádia zásadní, že nás vytěžuje do velké míry. Protože veškerou práci pro rádio děláme ve svém volném čase, velmi by rádiu, resp. občanskému sdružení pomohlo, kdyby mohlo v budoucnu najmout stálou pracovní sílu, aby rádio mělo nepřetržitý dohled, péči, koordinaci jak fungování po všech stránkách, tak vlastního průběhu vysílání.
Co se již podařilo?

V současné době má rádio na „kontě“ některé dílčí úspěchy a pokroky, které zvyšují jeho šance na udržení. Za největší považujeme stálý průběžný nárůst počtu fanoušků: počítadlo na webu, grafické statistiky poslechovosti, počet fanoušků na FB i četné zprávy na guestbooku rádia ukazují, že si získává oblibu stále většího počtu lidí (jen za květen se podařilo průměrnou návštěvnost webu, průměrnou poslechovost i rekord posluchačů v jeden moment zvýšit o 100 %). Rovněž stále přibývá posluchačů z jiných států – kromě Antarktidy si nás naladili lidé již ve všech světadílech (viz „Zeměkoule“ na webu rádia).

Dále, a z toho máme velkou radost, sledujeme pozvolné utváření a vývoj komunity zkušenějších fanoušků, kteří nám mnohdy velmi ulehčují práci tím, že spontánně radí nově příchozím, jak zacházet s webem či přehrávačem, zodpovídají některé elementární dotazy apod. Navíc jejich projevy na guestbooku jsou, alespoň v rámci českého internetu, poměrně neobvyklé svou úrovní kvality komunikace, absencí agresivity, vulgárnosti a jiných nepřístojností ve srovnání s „diskusemi“ na mnoha českých informačních portálech, takže diskuse nemusíme nijak usměrňovat, což je velice příjemné a povzbuzující. Potvrzuje nám to dlouholetou zkušenost, že kolem reggae a rastafari kultury se sdružují lidé na solidní úrovni, a to nás opravdu velmi těší. Z řad fanoušků se navíc občas rekrutují příležitostní nebo i pravidelní přispivatelé na provoz rádia. Každého, kdo začíná vnímat rádio jako věc, kterou spoluutváří a svým způsobem i spoluvlastní, si velmi ceníme, neboť toto považujeme za důkaz úspěšnosti naší práce s fanoušky. Přitom vůbec nezáleží na tom, jakou formou kdo rádio podporuje.

Dalším významným krokem v životě rádia bylo započetí spolupráce s mnoha partnerskými organizacemi. Spolupráce má několik podob: vysílání propagačních spotů či živé upoutávky na nejen hudební akce, vyvěšování informačních materiálů na webu, a naopak od partnerů je pro nás přínosem zejména možnost umístění našeho banneru na partnerských webech. Tento banner jediným kliknutím spouští přehrávač rádia, takže rádio tím pádem oslovuje širší veřejnost a navíc zpříjemňuje pobyt návštěvníkům partnerských webů.
Vyhlídky do budoucna

Sehnání hlavního sponzora našeho projektu pro účely financování projektu, zejména práv za vysílanou hudbu, je zásadní pro další měsíce a roky existence rádia. Zajímavou vyhlídkou je započetí spolupráce s několika novými DJs, kteří by měli od září tohoto roku výrazně obohatit nabídku vlastních pravidelných pořadů. Díky naší propagační akci na veletrhu neziskových organizací v květnu tohoto roku se nám podařilo sehnat i prvního zahraničního DJe, takže se velmi těšíme na jeho cizojazyčný pořad. A nejnovější zajímavostí je oslovení našeho rádia ze strany španělského projektu Radio Rasta (http://www.radiorasta.info/, Radio Rasta FM na Facebooku), jehož tvůrci stojí o započetí spolupráce na mezinárodním reggae radiokanálu formou přebírání některého z našich pořadů.

Máme se tedy nač těšit a doufáme, že i čtenáře tohoto článku uvedené informace osloví a zavítají k nám na rádio. Jinak řečeno: neváhejte a zajděte si pro svou porci pozitivních vibrací, dáte tak naší práci smysl a nejlepší ocenění! A kde nás najdete? Na Facebooku pod názvem „Radio Rastafari“ či na našem webu: Radio Rastafari.

Těšíme se navibrovanou!


Každou neděli od 11 hodin dopoledne si můžete naladit Right News Music na internetovém Radiu Rastafari. Zatím vysílá koudelka svůj pořad Womens Power, kde pouští především ženské reggae interpretky, časem se přidá i regenerator s českou scénou. Rádio nejsnáze spustíte kliknutím na jeho logo na této stránce – vypadá jako gramodeska :p

>>>>>>>>> <<<<<<<<<
jenom čára

[· Komentář ·]

  Formát Texy
jenom čára

[· další články ·]