Playing for Change – Hudbou ke změně

[· 5.5.2012 · autor: Playing for Change/koudelka · ilustrace: Playing for Change ·]

Stand by Me by Playing for Change.

Inspirace
PLAYING FOR CHANGE je multimediální počin, jehož smyslem je inspirace, propojení a nastolení míru na světě prostřednictvím hudby. Nápad na tento projekt se opírá o osvědčený poznatek, že hudba má schopnost smazávat hranice a vzdálenosti mezi lidmi. Nezáleží na tom, odkud lidé pocházejí, kde žijí nebo jaká je politická situace v jejich zemi, jaké duchovní či náboženské tradice vyznávají – hudba má univerzální schopnost vše překonávat a spojovat lidi v jeden jediný národ. „A s tímto přesvědčením, které je v nás hluboce zakořeněné, jsme se rozhodli vydat se do světa,“ říkají zakladatelé a organizátoři projektu Playing for Change.

Produkce

Dali jsme dokupy mobilní nahrávací studio, jehož vybavení je stejné jako v těch nejlepších studiích, a s ním jsme putovali všude tam, kam nás zavedla hudba. Jak se postupně vyvíjely technologie, naše technické požadavky se poněkud zmenšovaly, takže baterii do golfového vozíku jsme časem vyměnili za běžnou autobaterii a nakonec nám stačil už jen notebook. Totéž platilo i kvalitě zvukového i obrazového záznamu, která se s vývojem technologií také zlepšila, výstupy prošly různými formáty – v dané době vždy těmi nejlepšími – abychom nakonec zakotvili u full HD.

War by Playing for Change.

Jedna z věcí, která se na naší práci nezměnila, byla snaha o vytvoření prostředí, v němž by se muzikanti cítili uvolněně a mohli se svobodně vyjádřit, svobodně tvořit, abychom mezi nimi a jejich posluchači nevytvořili žádné bariéry a nechali vše jen na hudbě. Kamkoli jsme s tímto mottem a v tomto duchu přijeli, měli jsme vždy dveře k muzikantům otevřené, přičemž často jsme se dostali dokonce do míst, která nejsou běžně přístupná. A tak se z původní inspirace, která nás na tuto pouť zavedla, stala vlastně jedna z hlavních tvůrčích sil přispívající významnou měrou k našemu dílu!

Dopad

Při práci na tomto projektu jsme zjistili, že jenom nahrávat a dělit se o výsledky naší práce se světem nám nestačí; chtěli jsme muzikantům a komunitám, z nichž vzešli, zajistit také zpětnou odezvu, protože si opravdu ceníme toho, co nám dali. Proto jsme v roce 2007 založili Playing for Change Foundation, což je samostatná nezisková organizace, jejímž cílem je právě tohle. Na počátku roku 2008 se zrodila Timeless Media, zisková organizace, která se stará o financování Playing for Change, ale i o další věci, které s projektem přímo či nepřímo souvisejí. Později toho roku Timeless Media vstoupila do Concord Music Group, což se stalo dík podpoře spolumajitele labelu a legendárního producenta Normana Leara a také Johna Burka, vice prezidenta A&R Concord Music Group. To vše s cílem dostat naši hudbu, videa a message k co největšímu počtu lidí.

Dnes se díky projektu setkávají muzikanti z celého světa, pořádají se benefiční koncerty a umělecké dílny určené především pro komunity a oblasti, kde lidé potřebují povznést na duchu a dodat naději. Vedle benefičních koncertů kapela složená z muzikantů Playing for Change vystupuje na dalších akcích všude možně po světě. Když lidé slyší a vidí hrát hudebníky, kteří jsou tisíce mil daleko od domova, a přitom jednotní ve svém poslání a cíli, všichni jsou hluboce zasaženi tím, jakou má hudba sjednocující sílu.

Nyní se může zúčastnit opravdu každý (a to právě děláme i tady na Right News!), každý může zprostředkovat, přenést nebo iniciovat tuto hudební zkušenost tím, že se připojí k projektu Playing for Change. Lidé pořádají různé projekce, muzikanti zase benefiční koncerty, přičemž vůbec nezáleží na velikosti či návštěvnosti té které akce, protože poselství Playing for Change si lidé předávají tak jako tak, a to jsme teprve na začátku! Společně opravdu dokážeme změnit svět prostřednictvím hud­by!

jenom čára

[· Komentář ·]

  Formát Texy
jenom čára

[· další články ·]