Nemluvit zlo

[· 4.9.2012 · autor: Jamie Sams / koudelka · ilustrace: Wikipedia ·]

Tři moudré opice

Tři moudré opice na dřevořezbě zdobící japonský chrám Nikkó Tóšógú.

Zvyky, jako nemluvit při práci nebo si při ní zpívat, vyprávět si při společném posezení tradiční pověsti a legendy, jaksi nedávají prostor bezohledným a zraňujícím verbálním projevům či pomluvám. Vědomí, že všechna slova obsahují a vysílají do neviditelných světů pozitivní či negativní energii, nám brání narušovat harmonii každodenního života negativními řečmi. Být místo toho zticha dává lidem z domorodých kultur možnost projasnit si hlavu, což jim usnadňuje vnímat či přímo vidět energii. Díky tomuto tichu se jim otevírají jiné světy existující v přírodě, a v důsledku toho pak panuje větší soulad v celém kmeni. Neuniká-li energie prostřednictvím negativního, všichni mohou čerpat z bezedné studnice inspiraci k tanci, k vyprávění příběhů a k obřadům, které oslavují každého jednotlivého příslušníka kmene a jeho roli.

I novodobý mystik a vynálezce Buckminster Fuller (12. červenec 1895 – 1. červenec 1983) se dobral zjištění, že negativní pocity, kritické myšlenky a neomalené chování odčerpávají životní sílu. Ke konci svého působení u armády si začal stále silněji uvědomovat, že mu alkoholismus a z něj plynoucí záchvaty zuřivosti ničí manželství a rodinný život. Když pochopil, že závislost na alkoholu je jeho stinná stránka a bolestně doléhá na jeho rodinu, zkoušel se všelijak změnit, ale pokaždé selhal. Odmítal však být nadále obětí svých démonů, až se nakonec rozhodl, že ze sebe zkrátka udělá pokusného králíka.

Se svolením své ženy si nechal u lékaře sdrátovat čelisti, aby nemohl nikoho slovně napadat. Zavedl přísnou životosprávu a jídlo mu podávala výhradně jeho žena, a sice v tekuté formě brčkem. Během této dobrovolné „léčby tichem“ shledal, že mu nezbylo než si přiznat svou závislost na alkoholu i své zničující pocity a negativní myšlenky, neboť před nimi nedokázal uniknout skrze věčné vymlouvání a vylévání si vzteku na druhých. Pan Fuller se stínu v sobě zbavil a odměnou mu byla nekonečná inspirace a množství báječných nápadů. Mnohé z vynálezů, jež se mu připisují – jako je například geodetická kupole – vymyslel právě v době své léčby tichem.


Buckminster Fuller._________________
Cit. z knížky „Tančit sen“ od novodobé šamanky Jamie Sams, která již brzy vyjde u nakladatelství Monáda.

jenom čára

[· Komentář ·]

  Formát Texy
jenom čára

[· další články ·]