Inseminace velbloudů

[· 21.4.2008 · autor: Josef Kobylák · ilustrace: thisfabtrek.com ·]

Převzato ze Sbírky snů Josefa Kobyláka.

velbloudi

Jednou, to už je dávno, jsem byl misionářem v jedné africké oblasti obklopené kolem dokola pouští. Místní obyvatelé chovali velbloudy.
Velbloudů měli hodně, ale jejich problém byl ten, že se jich báli.
Jejich zvířata byl zvláštní druh, který se sám neuměl pářit. A tak jediná možnost byla inseminace.
Jednou za mnou přišla delegace tuarégů se záhadnou lahví naplněnou čímsi. Jak jsem za chvíli zjistil, byla naplněna velbloudím spermatem.
Oni chtěli inseminovat velbloudy, ale jelikož se jich báli, chtěli toto po mně. Nastavil jsem tedy obě ruce, vytvořil z dlaní misku a do té mi domorodec nalil velbloudí sémě.
V této africké zemi se však inseminace prováděla záhadným způsobem. Podobně jako se za války na pancíř tanku připlácla plastická bomba, tak stejným způsobem se to zde provádělo s velbloudy.
Přistoupil jsem tedy k velbloudici bokem a plnou hrst spermatu jsem jí připlácnul na břicho. S údivem jsem potom pozoroval, kterak se to začalo vsakovat samici do těla. Toto jsem opakoval ještě mnohokrát.
Velbloudice se s úspěchem oplodňovaly a já byl u tuarégů vážený člověk.

_____________­________________________­___________

Redakce děkuje serveru This Fab Trek za ilustrační fotografii.

jenom čára

[· Komentář ·]

  Formát Texy
jenom čára

[· další články ·]