Evropský týden mozku

[· 14.3.2011 · autor: AVČR · ilustrace: The Dana Alliance for Brain Initiatives, AVČR ·]

Týden mozku 2011

Pořádání této akce v Evropě koordinuje European Dana Aliance for the Brain (EDAB) a na americkém kontinentě Dana Aliance for Brain Initiatives. V České republice se Evropský týden mozku bude konat již po třinácté a na jeho realizaci se podílejí Ústav experimentální medicíny AV ČR, Česká společnost pro neurovědy a Centrum neurověd.

V Praze vznikla v Ústavu experimentální medicíny AV ČR centrála pro ČR, Maďarsko, Polsko a další východní evropské země. Každoročně Česká společnost pro neurovědy J. E. Purkyně společně s Ústavem experimentální medicíny AV ČR pořádá cyklus přednášek předních českých neurovědců z oblasti výzkumu mozku, jejichž témata se budou týkat nejnovějších poznatků v oblasti neurovědního výzkumu v ČR. – např. o zpracování bolesti, přenosu sluchových informací, o zobrazovacích metodách, kmenových buňkách, biomateriálech, nanotechnologiích nebo o tkáňových náhradách. Zájemci se dozvědí základní informace také o mezinárodních projektech a spolupráci, o financování vědy
a výzkumu, o připravovaných klinických aplikacích a o popularizaci vědeckých výsledků.

Program přednášek:
(Přednášky se konají v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v místnosti 206.)

14:00 „Výzkum bolesti a jeho uplatnění v léčbě“ (Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK v Praze)

9:00 „Kmenové buňky a biomateriály v léčbě onemocnění míchy a mozku“ (Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. , a Ústav neurověd 2. lékařské fakulty UK, Praha)
11:00 „Roztroušená skleróza – autoimunitní onemocnění CNS mladého věku“ (Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a všeobecné fakultní nemocnice Praha)

11:00 „Vývoj řeči, písma a lidského mozku“ (Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Praha)
14:00 „Schizofrenie a řeč. Netušená souvislost?“ (MUDr. Filip Španiel, Ph.D., Psychiatrické centrum Praha)

9:00 „Proč spíme a proč někdo spí špatně?“ (Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice Praha)
11:00 „Kde hledat lék proti epilepsii?“ (Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
14:00 „Neuroinformatika a modelování činnosti mozku“ (RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Další informace:
Prof. Eva Syková, DrSc., sykova(at)bio­med.cas.cz

jenom čára

[· Komentář ·]

  Formát Texy
jenom čára

[· další články ·]