CZTK REVUE?

[· 31.7.2006 · autor: FUNG · ilustrace: czechtekk ·]

[report z akce, cesta Revolveru, povalené Toiky a „Udělej si sám“]

Autorem článku tentokrát není koudelka, l4m4 n3jv3ts1, ale prof. FUNG.

czechTEK2006

flajer na letosni CZECHTEK

Tak jsme se rozhodli podpořit letošní ChřástalTek vydáním nízkonákladového plátku (RE)VOLVER – CzechTek revue 2006. Přímo v místě akce jsme ho rozdali přes 200 kousků. Reakce byly veskrze pozitvní. Pokud to lze vyjádřit v procentech, tak 90% oslovených jevilo o Revolver zájem, u 8% potenciálních čtenářů šla zaznamenat jistá míra nedůvěry, i když si nakonec nabízenou tiskovinu vzali, a konečně u 2% jedinců se jednalo o naprosté nepochopení, kdy např. jeden oslovený si myslel, že mu nabízíme nikoli časopis, ale psa.

Letošní tekk nám připadal vydařený. Doupovská zvlněná krajina lesnatých kopců a keřnatých luk, podpořená vlhkým a dusným vzduchem a koncentrovaným vysokým počtem účastníků, mohla snad připomínat Malajsii. Oproti akcím minulým se patřičně rozmnožila mezi systémy videoprojekce. Rovněž nejrůznějších stánků s deskami, tričky apod. se zdálo být více. Nejlepším zážitkem byla atmosféra DIY (Do-It-Yourself), která stále dominuje celé akci. O nejhorší zážitek, který nás potkal se postaral jakýsi ještěr, který povaloval toiky. Případný návštevník takovéto zhorizontálněné toalety by byl jednak naprosto uvězněný, neboť objekty byly povaleny na dveře, ale především by byl vykoupán ve sračkách a popálen chemikálií, kterou toiky obsahují. Ještěra se však podařilo členy redakčního týmu zahnat. Následně nebylo zjištěno, že by se někdo stal obětí tohoto krutého žertu.

czechTEK2006

funny mapka, puvodne od Osipa z SS

V závěru našeho příspěvku se ještě vraťme ke zdarma distribuovanému časopisu (RE)VOLVER. Touto aktivitou se chceme připojit k tradici nejrůznějších Revolverů (Čechy, Belgie, Rusko, Holandsko atd.), kdy se šířený obsah líhne v undergroundu a míří z neoficiálních proudů směrem na povrch. Takovéto informace se pak zřetelně zavrtávají do nejrůznějších témat. Myšlenky mohou rotovat a točit se (angl. to revolve) a ten, kdo to spískal, je právě Revolver! Rovněž nás sytí idea DIY, v rámci které subkultura pořádá akce nejrůznějšího charakteru (free parties, koncerty, performance, vydávání fanzinů apod.) a je především pestrou komunitou kreativních lidí, schopných spontánně, s minimálními prostředky, bez pravidel a centralizace něco tvořit. Posuďte sami – vizte web Rozvědčíka.

_______________

Rozvedcik

_______________

Za redakční radu,

Fung

(7281 (at) pos­t.cz)

[Další info z CZTK2006 na webu FREETEKNO; pozn. red.]

jenom čára

[· A co vaše dojmy z Czechteku... ? ·]

  Formát Texy
jenom čára

[· další články ·]