CYBER@KCE hnutí GREENPEACE

[· 28.7.2006 · autor: greenpeace · ilustrace: greenpeace ·]

Převzato ze stránek GREENPEACE.

Podpořte účinný REACH!

11. leden, 1999, Hongkong, Čína: Aktivisté Greenpeace protestují na veletrhu „Toys and Games Fair '99“ proti nebezpečným hračkám z PVC.

Připojte se k naší cyberakci, pošlete dopis českým europoslancům a vyzvěte je, ať hájí vaše zdraví a ochranu životního prostředí před zájmy chemického průmyslu.

Připojte se k naší cyberakci. Pošlete dopis europoslancům!

_____________­___________

Úryvky z dopisu:

__…na konci roku 2006 se bude na půdě Evropského parlamentu rozhodovat o konečné podobě nové chemické politiky EU známé pod zkratkou REACH…
Bromové zpomalovače hoření( PBDE- Polybromované difenylétery ) jsou přidávány do různých plastů, tkanin a elektroniky. Nové studie prokázaly, kromě jiných škodlivých vlastností, že PBDE může způsobovat nenávratná poškození mozku a behaviorálního vývoje savců, a to již v dávkách stokrát nižších, než je nejnižší zaznamenaná smrtelná dávka a daleko pod hladinami, které způsobují jakékoliv klinické příznaky toxicity. Vědecky je rovněž prokázáno, že syntetická pižma HHCB, používaná v parfémech, jsou schopná zablokovat funkci hormonů už v dávkách stokrát nižších, než se vědci domnívali dříve.
To jsou jen některé z mnoha příkladů, které dokazují jak nezodpovědným krokem je vyloučení povinné náhrady z textu REACH…__

_____________­___________

Poslat dopis

jenom čára

[· Komentář ·]

  Formát Texy
jenom čára

[· další články ·]