Bulharský mystik a křesťanský ezoterik Petr Konstantin Denov

[· 1.6.2014 · autor: Josefa Horáková · ilustrace: archiv, wiki ·]

Petr Konstantin Denov

Petr Konstantin Denov proslul léčebně-muzikálními kruhy, které vytvářel se svými následovníky v překrásné bulharské horské přírodě.

Vzdělání mladého Petera začíná vesnickou základní školou, pokračuje chlapeckým Gymnasiem ve Varně. Poté odjíždí studovat do USA Metodologickou Teologii v New Jersey a Bostonu, studium ukončuje diplomovou prací „Migrace germánských plemen a jejich christianizace“. Nakonec navštěvuje i medicínské semináře a od roku 1894 začíná praktikovat medicínu.
Vrací se opět do Bulharska a vzniká první kniha pod názvem „Nauka výchovy“ , ve které popisuje cestu člověka světovými dramaty a mluví o osnovách nové kultury přicházející s následujícím věkem.
Se svými následovníky zakládá ve Varně „Sdružení pro zvýšení náboženského ducha bulharského národa“ a vydává mystickou brožuru „Chio-Eli-Meli-Mesail “ . Tímto se ocitá Denov v centru vznikající duchovní společnosti, kterou od roku 1918 nazývají „Universální bílé bratrstvo“ Jeho stoupenci ho naříkají „Učitel“ a vzniká pseudonym Beinsa Duno, což v sanskrtu znamená „Ten, který nosí dobro slovem“. Toto jméno má kořeny v tzv. Vatanském prapůvodním jazyce a je i okultním jménem odrazujícím duchovní a tvůrčí propojení Boha , Učitele Denova a jeho žáky ve chvíli společného slova, hudby a tance tzv. Paneurytmia.

Petr Konstantin Denov

PANEURYTMIA cyklus dvacetiosmi cvičení, skládájících se z melodie, textu a cviků například „sluneční paprsky“ a „pentagram“.
Od roku 1900 svolává každoroční setkání „universálního bílého bratrstva“ na mystických místech ve Varně, Burgasu, Sofii a v pohořích Rila a Vitoša. Pronáší své besedy z cyklu „cesta učedníka“, které někteří z jeho žáků zapisují a tím vzniká později řada knih. Otevírá v Sofii esoterickou Školu Universálního bílého bratrstva. Lekce se uskutečňují každý týden po celých 22 let. O pět let později zakládá po své učedníky osadu jménem Izgrev, což znamená východ Slunce.
Myšlenky a slova Učitele Petera Denova byly zapsány žáky a posluchači jeho besed a lekcí. Hlavními tématy jsou láska, moudrost, pravda a dobrodění.
Jediná síla, která pracuje s absolutní přesností je láska
Člověk sám je příčinou svého štěstí i neštěstí
Světlo je živé, také má vědomí, podvědomí i nadvědomí
Atomy mají vědomí, které se mění přechodem přes přírodní říše – minerální, rostlinné, zvířecí i lidské

Následující sbírky slov Učitele Petera Denova jsou pro mne nejzajímavější z mnoha, které byli sepsány. Ukázkami z nich Vám dávám možnost výběru nejvhodnější pro vydání v českém jazyce.

Cesta Pravda a Život jsou třemi základními tóny dokonalé harmonie, která je ve Vesmíru. Na ni se buduje rozumný život. Hudba se projevuje třemi způsoby: projev v božském, duchovním a fyzickém světě. Učitel

Nové pochopení matky a rození

Oslava Boha ve mně

Malé, něžné stvoření
v mém lůně se hýbe a roste
světlá, ohnivá jiskra -
část Ducha je toto dítě.
V něj Bůh pravdu vložil
i moudrost a lásku,
spravedlnosti ho učil
ke ctnosti cestu ukázal mu.
TO vesmír malý stvořilo
a mne ve věčnosti zapsalo,
s jedinečností i upřímností
vzniká tvůrčí obraz pokání.
Světélkují barvy v něm i ve mně
síla a život pulsují
Božským novým refrénem
tak jsem veselá a šťastná
Bůh se zrcadlí v mém lůně,
že narodí se duše krásná
OSLAVA BOHA VE MNĚ.
(Překlad z bulharštiny © Josefa Horáková.)

_____________­_________________________

jenom čára

[· Komentář ·]

  Formát Texy
jenom čára

[· další články ·]