21 andělů v Modřanské zvonici

[· 12.12.2013 · autor: · ilustrace: ·]

vystava v Modřanské zvonici

Jsou lidé, kteří nedokáží zůstat lhostejní, pakliže každý den cestou domů míjejí svědka slavné minulosti, kulturní dědictví, které chátrá a jeho duch se zvolna vytrácí… a k takovým lidem patří skupina výtvarníků a vůbec bláznů z Modřan, kteří bydlí v okolí modřanského návrší, na němž stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie a vedle něj zvonice, to vše obklopené malebným hřbitovem.

Založili občanské sdružení a pilně pracují na vzkříšení Zvonice a oživení míst v jejím okolí. Není náhoda, že nedaleko je stará komunistická nástěnka proměněná v Ukradenou galerii, ne, kdepak, nic není náhoda.

A není náhoda, že se do zvonice slétne teď v čase předvánočním 21 andělů. Budou ji střežit minimálně měsíc. Zajděte i vy…

jenom čára

[· Komentář ·]

  Formát Texy
jenom čára

[· další články ·]